Модельній навчальній програмі з фінансової грамотності для 8-9 класів, розробленій фахівцями НБУ, надано гриф Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
5 грудня 2023

Фахівці Національного банку України підготували модельну навчальну програму “ПІДПРИЄМНИЦТВО І ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ. 8-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (далі – Програма). Наказом МОН № 1449 від 27.11.23 їй надано гриф Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Програма розроблена відповідно до вимог чинного Державного стандарту базової середньої освіти та Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти.

Метою Програми є формування фінансово-підприємницької культури підлітків, яка ґрунтується на високому рівні здобутих знань та практичних навичок в управлінні особистими фінансами та реалізації підприємницьких ідей.

Основні завдання Програми:

 • формувати свідоме та відповідальне ставлення до сфери особистих фінансів;
 • формувати позитивне ставлення до грошей як необхідного ресурсу для досягнення фінансового добробуту та успішної самореалізації;
 • набувати практичних навичок з постановки фінансових цілей, фінансового планування, бюджетування, заощадження та інвестування;
 • розвивати критичне мислення та вміння приймати ефективні фінансові рішення;
 • формувати розважливу та обачну поведінку у фінансовій та підприємницькій сферах, розвивати вміння управляти ризиками;
 • здобувати практичний досвід у користуванні фінансовими послугами;
 • формувати довіру до фінансової системи України;
 • формувати належну культуру благодійності;
 • розвивати вміння генерувати нові ідеї та реалізовувати їх на практиці;
 • формувати комунікаційні навички та навички роботи в команді;
 • набувати практичних навичок реалізації підприємницького проєкту.

Програма складається з 2 частин та містить 8 окремих розділів, розташованих у логічній послідовності. До кожного розділу визначені навчальні цілі, досягнення яких передбачає успішне опанування здобувачами знань запропонованих тем.

Перша частина – 8 клас, навчальний матеріал розрахований на 17 годин.
Програма цієї частини курсу передбачає опанування 2 розділів:

 1. “Формування фінансової культуриˮ;
 2. “Основи фінансової грамотності людини”.

Друга частина – 9 клас, навчальний матеріал розрахований на 35 годин.
Програма цієї частини курсу передбачає опанування 6 розділів:

 1. “Гроші та їх призначення”;
 2. “Банківські та небанківські фінансові установи”;
 3. “Базові фінансові послуги”; 
 4. “Захист прав споживачів фінансових послуг”;
 5. “Основи підприємництва”;
 6. «Проєкт “Шкільне підприємництво – від ідеї до реалізації (практичний кейс)ˮ».

Національний банк у межах мандата на підвищення рівня фінансової грамотності українців співпрацює з Міністерством освіти і науки України, щоб підготувати вчителів до викладання нового обов’язкового предмету "Підприємництво та фінансова грамотність", який МОН планує впровадити для учнів 8-9 класів в 2025-2026 роках. Для цього на базі затвердженої програми Національний банк працює над створенням електронних підручників, готує курси для педагогів та учнів, а також проводить навчання педагогів у Школі фінансової грамотності "ТАЛАН" (незабаром буде оголошено новий набір на сайті Центру фінансових знань ТАЛАН).

Знання з предмета «Підприємництво та фінансова грамотність» допоможуть сучасній молоді краще орієнтуватися на ринку фінансових послуг та ефективно їх використовувати в своєму житті. Розуміння переваг підприємницької діяльності й підприємництва загалом матиме позитивний вплив на розвиток та відбудову України в майбутньому.